1. Nuo 2020 kovo 30 d. startuoja nuotolinis mokymas(is). Tai nėra mokymas(is) vien tik kartu su mokytoju, tai yra nuolatinis savarankiškas darbas ir savarankiškas užduočių atlikimas.
  2. Kartu su vaikais paruoškite mokytis tinkamą aplinką: stalas, kėdė, kompiuteris. Aplinka turėtų kuo mažiau blaškyti. Atminkite, kad kuo aplinka daugiau blaško, tuo vaikas greičiau pavargsta.
  3. Aiškiai sudėliokite kiekvienos dienos vaiko dienotvarkę.
  4. Padėkite mokytojams: pasiteiraukite, gal reikalinga kokia nors tėvelių pagalba. Atminkite, kad mokytojai naudodamiesi nauja mokymo sistema, pirmomis dienomis patiria labai didelį stresą ir jiems reikia supratimo ir palaikymo.
  5. Atminkite, kad fizinis aktyvumas namuose yra galimas ir būtinas gerai protinei veiklai.
  6. Labai svarbu virtualios pamokos kultūra. Vaikų telefonai (jei tai nėra vienintelė ryšio priemonė) pamokos metu turi būti išjungti. Tėveliai tuo metu turi stengtis netrukdyti, nevaikščioti aplinkui, nekomentuoti, nenešti vaikui valgyti ir panašiai.
  7. Virtualios erdvės kultūra. Prieš pradedant nuotolinio mokymo(si) procesą labai svarbu vaikams paaiškinti, kad bendravimas virtualioje erdvėje turi būti mandagus, neįžeidžiantis, toks, kaip ir realioje aplinkoje, o mokytojo pamoka, tai autorinis kūrinys, kuris negali būti įrašomas ir platinamas be mokytojo sutikimo.
  8. Rekomenduojame išnaudoti visas virtualias galimybes — lankytis muziejuose, koncertuose, spektakliuose, žiūrėti dokumentinius filmus.
  9. Naujausią informaciją sekite:

LIKITE SVEIKI!

Gimnazijos administracija