FILOSOFIJA
NEITI PRIEKIN – LYGU ŽENGTI ATGAL
VIZIJA
Moderni, nuolat besimokanti, atvira pozityviai kaitai Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija,
atitinkanti visų bendruomenės narių poreikius.
MISIJA
Ugdyti laisvą, dorą, iniciatyvų demokratinės visuomenės pilietį;
Ugdyti išsilavinusią, nuolat besimokančią, kūrybišką, gebančią integruotis šiuolaikinėje visuomenėje asmenybę;
Tapti mokykla – bendruomenės švietimo, mokslo ir kultūros centru.