Pagėgių Algimanto Mackaus
gimnazijos direktorius
2020 m. rugpjūčio 31  d.
Įsak. Nr. V-48
 
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
   5-8, I-II gimnazijos klasės
2020/2021 m. m.                    
                                                         
5a
 
PIRMADIENIS
ANTRADIENIS
TREČIADIENIS
KETVIRTADIENIS
PENKTADIENIS
1.
Fizinis ugdymas
Matematika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
2.
Gamta ir žmogus
Lietuvių kalba
Fizinis ugdymas
Muzika
Gamta
3.
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Matematika
Technologijos
Fizinis ugdymas
4.
Anglų kalba
Istorija
Dailė
Technologijos
Informacinės techn.
5.
Matematika
Žmogaus sauga
Anglų kalba
Matematika
Matematika
6.
 
Tikyba / Etika
 
 
Istorija
7.
 
 
 
 
 
5b
1.
Gamta ir žmogus
Etika
Fizinis ugdymas
Technologijos
Fizinis ugdymas
2.
Lietuvių kalba
Žmogaus sauga
Matematika
Technologijos
Anglų kalba
3.
Istorija
Anglų kalba
Informacinės techn.
Matematika
Gamta
4.
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
5.
Matematika
Matematika
Dailė
 
Matematika
6.
Anglų kalba
 
Istorija
 
Muzika
7.
 
 
 
 
 
6a
1.
Matematika
Lietuvių kalba
Dailė
Matematika
Gamta
2.
Istorija
Gamta ir žmogus
Matematika
Informacinės techn.
Fizinis ugdymas
3.
Anglų kalba
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Technologijos
4.
Vokiečių / Rusų kalbos
Etika
Geografija
Fizinis ugdymas
Technologijos
5.
Lietuvių kalba
Matematika
Anglų kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
Lietuvių kalba
6.
Geografija
 
Istorija
Muzika
Anglų kalba
7.
 
 
 
 
 
6b
1.
Lietuvių kalba
Gamta ir žmogus
Anglų kalba
Anglų kalba
Dailė
2.
Geografija
Fizinis ugdymas
Informacinės techn.
Lietuvių kalba
Anglų kalba
3.
Matematika
Vokiečių / Rusų kalbos
Istorija
Vokiečių / Rusų kalbos
Matematika
4.
Technologijos
Geografija
Fizinis ugdymas
Matematika
Gamta
5.
Technologijos
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Muzika
Istorija
6.
 
 
Matematika
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
7.
 
 
Tikyba / Etika
 
 
7a
1.
Anglų kalba
Fizinis ugdymas
Istorija
Lietuvių kalba
Rusų kalba
2.
Žmogaus sauga
Matematika
Geografija
Anglų kalba
Geografija
3.
Informacinės techn.
Etika / Tikyba
Technologijos
Biologija
Matematika
4.
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Technologijos
Istorija
Muzika
5.
Rusų kalba
Dailė
Matematika
Fizinis ugdymas
Fizinis ugdymas
6.
Matematika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Fizika
Lietuvių kalba
7.
 
 
 
 
 
7b
1.
Geografija
Fizinis ugdymas
Vokiečių / Rusų kalbos
Informacinės techn.
Lietuvių kalba
2.
Biologija
Geografija
Istorija
Anglų kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
3.
Matematika
Dailė
Tikyba / Etika
Muzika
Istorija
4.
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Žmogaus sauga
5.
Lietuvių kalba
Technologijos
Anglų kalba
Fizinis ugdymas
Fizinis ugdymas
6.
 
Technologijos
Matematika
Lietuvių kalba
Matematika
7.
 
 
 
Fizika
 
8a
1.
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Istorija
Vokiečių / Rusų kalbos
Matematika
2.
Lietuvių kalba
Matematika
Technologijos
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
3.
Vokiečių /Rusų kalbos
Lietuvių kalba
Chemija
Matematika
Lietuvių kalba
4.
Chemija
Informacinės techn.
Fizika
Geografija
Fizika
5.
Anglų kalba
Fizinis ugdymas
Matematika
Biologija
Biologija
6.
Dailė
Tikyba
Anglų kalba
Istorija
 
7.
 
Geografija
 
Muzika
 
 
8b
1.
Istorija
Matematika
Anglų kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
Geografija
2.
Chemija
Chemija
Dailė
Fizinis ugdymas
Biologija
3.
Vokiečių /Rusų kalbos
Geografija
Biologija
Lietuvių kalba
Anglų kalba
4.
Tikyba
Istorija
Informacinės techn.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
5.
Anglų kalba
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Matematika
Muzika
6.
Matematika
Fizika
 
Fizika
Matematika
7.
 
Lietuvių kalba
 
 
Technologijos
Iag
1.
Dailė
Matematika
Lietuvių kalba
Istorija
Anglų kalba
2.
Matematika
Fizika
Lietuvių kalba
Fizika
Matematika
3.
Technologijos
Chemija
Matematika
Geografija
Vokiečių / Rusų kalbos
4.
Anglų kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
Anglų kalba
Chemija
Fizinis ugdymas
5.
Integruotos techn.
Lietuvių kalba
Informacinės techn.
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
6.
Tikyba / Etika
Istorija
Biologija
Ekonomika
Geografija
7.
Biologija
 
Muzika
Fizinis ugdymas
 
Ibg
1.
Integruotos techn.
Lietuvių kalba
Informacinės techn.
Biologija
Lietuvių kalba
2.
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
Geografija
Matematika
3.
Matematika
Fizika
Dailė
Fizika
Anglų kalba
4.
Geografija
Technologijos
Tikyba / Etika
Lietuvių kalba
Vokiečių / Rusų kalbos
5.
Biologija
Muzika
Lietuvių kalba
Chemija
Ekonomika
6.
Istorija
Anglų kalba
Matematika
Matematika
Fizinis ugdymas
7.
 
Chemija
Anglų kalba
Istorija
 
IIag
1.
Vokiečių / Rusų kalbos
Istorija
Geografija
Fizinis ugdymas
Chemija
2.
Informacinės techn.
Anglų kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Matematika
3.
Fizinis ugdymas
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Istorija
Informacinės techn.
4.
Matematika
Muzika
Chemija
Biologija
Pilietiškumo pagr.
5.
Fizika
Etika / Tikyba
Fizika
Lietuvių kalba
Anglų kalba
6.
Lietuvių kalba
Matematika
Dailė
Lietuvių kalba
Technologijos
7.
 
 
Pilietiškumo pagr.
Vokiečių / Rusų kalbos
 

 


PATVIRTINTA
Direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 48

                                                                                                          

 
III g klasės
IVg klasės
 
 
PIRMADIENIS
 
1
Matematika AB
Biologija B, Fizika B, Technologijos A
2
Matematika AB
Anglų kalba (visi lygiai)
3
Fizika A, Chemija A, Biologija B
Anglų kalba (visi lygiai)
4
Lietuvių kalba A
Istorija AB
5
Istorija AB
Informacinės technologijos P/L,
Fizinis ugd. B (bern.)
6
Informacinės technologijos P/L,
Fizinis ugd. (bern.)
Lietuvių k. AB
7
Technologijos A, Pasipriešinimo istorija
Lietuvių k. AB
8
Technologijos A
Politologija, Ekonomika, Ugdymas karjerai
 
 
ANTRADIENIS
 
1
Biologija A, Technologijos B,
Fizika A, Chemija AB, Fizinins ugd. (merg), Muzika B
2
Rusų kalba (visi lygiai), Fotografija,
Muzika B, Braižyba
Lietuvių k. A (V. Vaivadienė),
Rusų kalba (visi lygiai), Fotografija
3
Ekonomika, Technologijos B, Muzika B
Matematika AB
4
Fizika A, Chemija AB
Matematika AB
5
Anglų kalba (visi lygiai)
Geografija AB, Informacinės technologijos P/L
6
Lietuvių kalba AB
Muzika B
7
Etika / Tikyba
Fizinis ugd. A
8
Vokiečių kalba (antrakalbiai),
Judėjimo džiaugsmas, Dailė AB
Vokiečių kalba (antrakalbiai), Ugdymas karjerai
Judėjimo džiaugsmas, Dailė AB,
 
 
TREČIADIENIS
 
1
Etika B, Tikyba B
Matematika AB
2
Fizika A, Chemija AB
Anglų kalba (visi lygiai)
3
Geografija AB, Fizika A, Judėjimo džiaugsmas
Lietuvių kalba AB
4
Istorija A
Biologija A, Lietuvių k. A (L. Skvirbienė)
5
Biologija A, Fizinis ugdymas B (bern.)
Istorija A, Technologijos B
6
Lietuvių kalba AB
Fizika B, Technologijos B,
Judėjimo džiaugsmas
7
Matematika AB
Geografija AB, Biologija B, Fizinis ugdymas A
8
Vokiečių kalba (antrakalbiai), Rusų kalba (Venckienė), Technologijos A, Dailė AB, Psichologija
Vokiečių kalba (antrakalbiai), Rusų kalba (Venckienė), Fizinis ugdymas A, Dailė AB, Psichologija
 
 
KETVIRTADIENIS
 
1
Geografija AB, Fizinis ugdymas A
Fizika A, Chemija AB,
2
Istorija AB
Lietuvių kalba AB
3
Informacinės technologijos B
Chemija A, Fizinis ugdymas A,
Fizinis ugdymas B (merg.)
4
Anglų kalba (visi lygiai)
Fizika A, Ugdymas karjerai
5
Anglų kalba (visi lygiai)
Istorija AB,
6
Geografija A, Matematika A,
Fizinis ugdymas B (merg.)
Biologija A, Braižyba,
7
Biologija B, Fizinis ugdymas A
Technologijos A, Politologija
8
Vokiečių kalba (trečiakalbiai),
Technologijos A,  Vokiečių kalba (trečiakalbiai), Ugdymas karjerai
 
 
PENKTADIENIS
 
1
Matematika A, Fizinis ugdymas A
Anglų kalba (visi lygiai)
2
Lietuvių kalba AB
Informacinės technologijos B,
Fizinis ugdymas B (bern.)
3
Lietuvių kalba AB
Biologija A, Judėjimo džiaugsmas
4
Anglų kalba (visi lygiai)
Matematika A
5
Vokiečių kalba (antrakalbiai),
Rusų kalba (T. Laukžemienė),
Fotografija, Informacinės technologijos P/L
Vokiečių kalba (antrakalbiai),
Rusų kalba (T. Laukžemienė),
Geografija AB, Fotografija
6
Vokiečių kalba (trečiakalbiai), Biologija A, Fizinis ugdymas A, Dailė AB,
Rusų kalba (T. Laukžemienė)
Vokiečių kalba (trečiakalbiai), Dailė AB,
Rusų kalba (T. Laukžemienė)
7
Fizinis ugdymas (merg.)
 
241635264 300324088563204 6310365210080270075 n 1Šiandien apdovanota twiningiečių komanda, pelniusi gimnazijai e-Twinning kokybės ženklelį. Ačiū jums!!!
europos judumoKaip ir kiekvienais metais Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija prisijungė prie Europos judumo savaitės, kurios tikslas – skatinti vaikus ir bendruomenę daugiau judėti, rinktis sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą.
Judumo savaitę mokiniai pradėjo „Estafetiniu bėgimu Pagėgių parke“, kuriame dalyvavo 21 komanda po 8 mokinius. Komandos buvo suskirstytos į tris pogrupius: pirmieji estafetėje startavo I-IV gimnazinių klasių mokiniai, vėliau 1-4 klasių mokiniai, o paskutinieji prie starto linijos stojo 5-8 klasių mokiniai.
 Pirmojo pogrupio laimėtojais tapo IVabg klasės mokiniai: Andriušaitis Rytis, Overlingaitė Akvilė, Barauskas Nojus, Mickutė Beatričė, Janeckis Kornelijus, Zarambaitė Kamilė, Petkevičius Lukas, Otaitė Karina. Tarp 1-4 klasių mokinių nugalėjo 4a klasės bėgikai: Adomas Krasauskas, Vakaris Andriušaitis, Adrijus Budrikas, Gvidas Mockevičius, Kotryna Norkutė, Gustė Ramanauskaitė, Luka Murauskaitė,Samanta Gužauskaitė. 5-8 klasių grupėje nugalėtoja tapo 8a klasės komanda: Komars Emilis, Dusevičiūtė Gabija, Žvirblys Tadas, Klumbytė Svajūnė, Vidra Dominykas, Zyliavaitė Agneta, Pocevičius Ignas, Simanauskaitė Liveta.
Visi bėgimo dalyviai turėjo galimybę atsigaivinti mineraliniu vandeniu, o laimėtojams buvo įteikti šokoladai. Fizinio ugdymo mokytojos labai džiaugiasi, jog bėgimas vyko sklandžiai ir saugiai.
Fizinio ugdymo mokytoja Greta Musvydienė

„Knygos – minties laivai plaukiojantis laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys krovinį iš kartos į kartą“

                                                                                                                                             Bekonis

Darbo laikas:
Pirmadienis – ketvirtadienis   8.00 – 17.00
Penktadienis                        8.00 – 16.00

Bibliotekos vedėja: Jovita Kubilinskienė
Algimanto Mackaus gimnazijos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia  informacinę bei technine baze. Ji visapusiškai tenkinanti gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.
Bibliotekos funkcijos:
Gimnazijos biblioteka vykdo informacines ir edukacines funkcijas. Bibliotekoje: komplektuojamas, tvarkomas, saugomas ir populiarinamas fondas visose įmanomose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius; gimnazijos bendruomenės nariams teikiamos informacinės paslaugos, susijusios su ugdymo procesu, ugdomi mokinių informaciniai gebėjimai - ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti, vertinti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius; teikiama pagalba mokytojams įgyvendinant ugdymo planus; gimnazijos bendruomenės nariai mokomi prasmingai naudotis informacinėmis technologijomis.
Mokyklos bibliotekos tikslai:
Dalyvauti ugdymo procese, skatinti mokinių skaitymą, įvairiais metodais populiarinti mokyklos bibliotekos fondus, teikti kitas paslaugas mokyklos bendruomenei.
 Bibliotekos struktūra:
 • Skaitykla – abonementas
 • Kompiuterinė skaitykla
 • Vadovėlių fondas
 Bibliotekos paslaugos:
 • Grožinės literatūros išdavimas
 • konsultacijos ieškant informacijos, atsakymai į užklausas
 • skaitytojų mokymas naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir kitomis informacinėmis priemonėmis
 • Renginių - Parodų organizavimas
 •  Informavimas apie naujai gautus leidinius.
 • Mokinių aprūpinimas vadovėliais.
 • Informavimas - konsultavimas karjeros klausimais.
 •  Interneto prieiga
Bibliotekos fondas:
 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai kt.) 
 • Programinė literatūra (grožinė ir kt.)
 • Vaikų literatūra 
 • Mokslo populiarinimo literatūra; 
 • CD ir skaitmeninės mokomosios programos 
 • Periodiniai leidiniai
 • Karjeros ugdymo skyrius
  Techninės informacijos-komunikacijos priemonės:
 • kompiuteriai
 • skeneris
 • spausdintuvas
 • multimedija projektorius
 • garso grotuvas
 Naudingos nuorodos:

PATVIRTINTA
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos
direktoriaus 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V – 18
 
KONSULTACIJŲ GRAFIKAS ABITURIENTAMS, LAIKANTIEMS BRANDOS EGZAMINUS
 
Dalykas
Mokytojo vardas, pavardė
Data
Konsultacijų skaičius
Lietuvių kalba
Loreta Skvirbienė
Vilma Vaivadienė
Loreta Kuisienė
Nuo 2021-05-24
iki 2021-06-04
8 val.
8 val.
6 val.
Matematika
Raimonda Stalnionienė
Virginija Bartkienė
Asta Ramonienė
Nuo 2021-06-07
iki 2021-06-17
6 val.
6 val.
4 val.
Anglų kalba
Ona Mikašauskienė
Aušra Zongailienė
Donata Šaulytė
Nuo 2021-06-07
iki 2021-06-18
5 val.
5 val.
5 val.
Istorija
Robertas Maziliauskas
Nijolė Mickeliūnienė
Kristina Dargužienė
Nuo 2021-06-07
iki 2021-06-23
4 val.
4 val.
4 val.
Informacinės Technologijos
Rasa Antanaitienė
Eglė Bergner
Nuo 2021-05-31
iki 2021-06-10
4 val.
4 val.
Biologija
Daiva Raudytė
Nuo 2021-05-24
iki 2021-06-08
4 val.
Fizika
Juozas Žuklija
Nuo 2021-06-21
iki 2021-07-01
4 val.
Geografija
Daiva Stankevičienė
Nuo 2021-06-01
Iki 2021-06-15
4 val.
Technologijos
Valdas Gečas
Nuo 2021-04-12
iki 2021-04-26
6 val.
Dailė
Virginija Kariniauskienė
Nuo 2021-03-23
Iki
1 val.
Muzika
Irena Ubartienė
Nuo 2021-03-22
Iki 2021-03-29
1 val.
Chemija
Lina Zarambienė
Nuo 2021-06-14
iki 2021-06-25
4 val.
 
Iš viso 97 val.
Konsultacijoms skirta 1804 Eur. neatskaičius mokesčių.
Konsultacijos teikiamos visiems abiturientams, pasirinkusiems laikyti VBE.
Konsultacijų laikas individualiai derinamas su konkrečiu dalyko mokytoju. Konsultacijos vyksta nuotoliniu, esant galimybei tiesioginiu būdu.
Atsakingas asmuo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Vytuvienė
Tel. +37044156055