IMG 8673Balandžio 15-16 dienomis debiutavo 8a/b klasių renginys ,,Naktis gimnazijoje“. Seniai mokinių puoselėta svajonė pabūti kartu nakties metu buvo sėkmingai išpildyta. Naktyje dalyvavo 24 aštuntos klasės moksleiviai, grupelė pagalbininkų trečiokų bei būrys jaunųjų šaulių su vadu A. Mikašausku priešakyje. Kaip visada aštuntokų auklėtojai talkino ir visokeriopą pagalbą teikė gimnazijos socialinė pedagogė Ingrida Juciūtė. Iš viso naktyje „siautė“ 42 moksleiviai.
Renginys ,,Naktis gimnazijoje“ prasidėjo mokinių įsikūrimu, susipažinimu su renginio taisyklėmis bei veiklų pristatymu. Vėliau visus į stadioną pakvietė energingai nusiteikusi šaulių komanda. Gimnazijos jaunieji šauliai 8-tokams organizavo įvairių užduočių, estafečių, surengė žygį. Renginys praėjo turiningai ir sklandžiai. Apšilę ir atsigavę po naktinių šaulių užduočių vaikai buvo pakviesti gimnazijos trečiokų į lobio paieškas. Naktinis filmas, diskoteka, bendri pokalbiai, nauji draugai ir smagiausi įspūdžiai lydėjo mokinius viso renginio metu. Žinoma, naktis nepraėjo be skardaus juoko, piešimo ant miegančių draugų veidų bei kitų išdaigų. Išaušęs ankstyvas rytas paragino iš paskutinių jėgų tvarkytis, susikrauti daiktus ir keliauti namo.
Dėkoju visiems pagalbininkams, padėjusiems organizuoti renginį.
8a/b klasių auklėtoja Renata