IMG 8668Artėjant Velykoms dorinio ugdymo ir technologijų mokytojos vedė netradicinę integruotą pamoką „Šv. Velykų papročiai ir margučių marginimas”. Pamokos metu 7a klasės mokiniai susipažino su Mažajai Lietuvai būdingais Velykų papročiais, tradicijomis ir žaidimais. Klausydami autentiškos Mažosios Lietuvos tarmės įrašo mokėsi, ką reiškia margučiams būdingos spalvos, kokie simboliai, raštai, marginimo būdai buvo dažniausiai naudojami marginant kiaušinius. Vėliau mokiniai patys margino kiaušinius: tirpdė vašką, braižė įvairius raštus, piešė simbolius, „sluoksniavo” spalvas… Geriau vieną kartą pačiam padaryti, negu šimtą kartų išgirsti, kaip tai daroma.
Ačiū mokytojoms Linai Jonelienei ir Airidai Čiužauskaitei už krašto tradicijų ir kultūros puoselėjimą.