jogaMūsų gimnazija dalyvauja Geros savijautos programoje. Šia programa siekiama sumažinti nuotolinio mokymo pasekmes vaikų ir jaunimo fizinei bei psichikos sveikatai, gerinti mokinių emocinę būklę.
Fizinio ugdymo mokytojos pasirinko Geros savijautos programos „Paimk5" (angl. Take5) ir ,,Pažink save“ veiklas, kurių autorė yra buvusi mūsų gimnazijos mokinė Monika Inciūtė. Monika yra sertifikuota vaikų jogos, kvėpavimo ir meditacijos instruktorė, „Paimk 5“ mokytoja, suaugusiųjų jogos, oro jogos ir „Reiki II“ praktikė.
Lapkričio 18 d. 5a, 5b, 6a ir 6b klasių mokiniai dalyvavo užsiėmime "Paimk5". „Man reikia 5 minučių, nes aš įsitempęs“. Mokiniai mokėsi tikslingai išnaudoti šias 5 minutes: nutildyti protą, ugdytis savimonę ir atsakomybę, pagerinti pasitikėjimą ir savigarbą, sumažinti nerimą, depresiją ir pyktį, spręsti ir valdyti elgesio problemas.
7a, 7b, 8a ir 8b klasių mokiniai atliko jogos pratimus-asanas, išmoko ,,Saulės pasveikinimo“ pratimų seką. Ia, Ib, IIIg ir IVg klasių mokiniai programoje ,,Pažink save“ mokėsi kvėpavimo bei akro jogos pratimų poromis.
Kiekvienos pamokos pabaigoje vyko veiklų aptarimas.