HELOVINASSpalio 20 dieną „Heloviniškai“ papuoštame kabinete vyko netradicinė integruota anglų kalbos ir 5a klasės valandėlė „Helovino išdaigos“. Pamokoje mokiniai dirbo grupėse, lipdė mumijas, kūrė siaubo istorijas... Penktokėliai buvo labai kūrybingi, drąsūs ir aktyvūs, o pamokos pabaigoje jų laukė staigmena.
Pamoką vedė anglų kalbos mokytojos Ona Mikašauskienė, Aušra Zongailienė ir 5a klasės auklėtoja Loreta Skvirbienė.