geros savijautos prKlasėje susitinka vaikai iš skirtingų šeimų, turintys skirtingų poreikių ir pasižymintys skirtingais charakteriais, todėl viena iš pirmųjų užduočių – sukurti draugišką atmosferą ir vieningą klasės kolektyvą. 2021 m. spalio 19 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos aštuntokai dalyvavo geros savijautos programos renginyje „Mūsų klasė yra komanda“. Programos tikslas - padėti klasei tapti geresne komanda. Aštuntokai daug dirbo: ugdėsi intelektinius, socialinius, bendradarbiavimo, komandinio darbo gebėjimus. Mokėsi planuoti ir įgyvendinti pasirinktą veiklą. Programos metu vaikai ne tik įgijo teorinių žinių, bet ir mokėsi įvairių žaidimų/metodų, kurie padėjo visus burti į grupę, reflektuoti savo poelgius, juos įvertinti ir tinkamai išreikšti.
Žaidimai leidžia vaikams vystytis. Tai natūralus būdas mokytis. Žinoma, tam reikia parinkti žaidimus, kurie ne tik teiktų malonumą, bet ir parodytų vaikui teisingą kryptį. Tai ir bandė padaryti renginio organizatorė Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė.
Buvo visko. Mokiniai pykosi, nesutarė, ieškojo išeičių, mokėsi. Pripažino, kad buvo smagu dalyvauti ne pamokose, o pasimokyti bendrystės, komandinio darbo, draugiškumo. Visi sutiko, jog tokių užsiėmimų reikėtų daugiau.
​​​​​​ Auklėtoja Renata