Pagyvenusi moni dienaSpalio 1-oji - Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokiniai, lydimi tikybos mokytojos Jolantos Kaleginienės, dalyvavo Šv. mišiose Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Mokiniai senjorams padovanojo pačių pagamintus atvirukus ir palinkėjo jaustis reikalingais, būti sveikiems ir visada šypsotis.