M JANKUSRugsėjo 30 dieną 1B klasės mokiniai vyko į M. Jankaus muziejų ir Rambyno kalną, kur buvo vedamos netradicinės dailės ir fizinio ugdymo pamokos. Muziejuje vaikai aiškinosi, kaip ir kodėl reikia saugoti knygas, gamino skirtukus. Lankydamiesi Rambyne sužinojo šio švento kalno istoriją, klausėsi legendų, sėmėsi energijos iš medžių, išbandė laumių burtus, nes nei vienam nepavyko tiksliai suskaičiuoti į papėdę vedančių laiptų skaičiaus. Atsisveikindami paprašė, kad deivė Laima, pagal senąjį tikėjimą gyvenanti Rambyne, išburtų laimę, paaukodami jai savo kūrinius – eglutes iš kaštonų.
Mokytoja Rolanda Rakauskienė