anglubiologKovo 30 d. IIag klasės mokiniai dalyvavo integruotoje anglų kalbos ir biologijos pamokoje „Žmogaus veiklos įtaka gamtos taršai“. Pamoką vedė mokytojos D. Raudytė, A. Zongailienė ir J. Sabaliauskienė. Prieš pamoką mokiniai grupėse paruošė plakatus ir pristatymus anglų kalba pasirinkta tema. Pamokos metu buvo pristatomos šios temos: vandens tarša, oro tarša, rūšiavimas, plastiko atliekos, miškų kirtimas ir gamtos stichijos.
 
 
 
 
 
 
Pristatinėdami pasirinktą probleminę temą, mokiniai stengėsi pagrįsti faktais, įrodyti šių veiklų pasekmes, ieškojo galimų sprendimo būdų. Ragino patiems prisidėti konkrečiais darbais sprendžiant gamtos taršos problemą. Šios pamokos metu mokiniai ne tik sprendė gamtos apsaugos problemas, bet ir praplėtė anglų kalbos žodyną bei lavino viešojo kalbėjimo įgūdžius.