AngludaileKovo 23-26 dienomis mūsų gimnazijos 6a klasės mokiniai dalyvavo nuotolinėse-integruotose anglų kalbos ir dailės pamokose “Svečiuose pas pasaką”, kurias vedė anglų kalbos mokytojos Jovita Sabaliauskienė, Gitana Degutienė bei dailės mokytoja Virginija Kariniauskienė. Pamokose mokiniai galėjo netradiciniu būdu praturtinti ir įsisavinti žodyną, kurį vėliau panaudojo demonstruodami įliustruotą pasaką bei jos veikėją. Mokytojos džiaugėsi šeštokų kūrybiškumu, gebėjimu taikyti buitinį žanrą piešiniuose bei anglų kalbą netradicinėje aplinkoje.