124472405 861459597930450 6466245095436753609 nLietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras skelbė sveikatos ugdymo veiklų konkursą-akciją „Sveikatos fiesta 2020“.
Konkurso – akcijos tikslas – suaktyvinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, jų bendruomenių, jaunimo organizacijų veiklą: bendromis mokinių, mokytojų ir bendruomenės pastangomis kurti inovatyvią ir integruotą visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.
 
 
124354960 861459577930452 8255047477425728370 n 
Konkurse – akcijoje buvo kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokiniai, neformaliojo švietimo mokyklų ugdytiniai, profesinio mokymo įstaigų mokiniai ir kitos mokinių komandos (klubai, būreliai, jaunimo organizacijos), ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai, mokytojai, visuomenės sveikatos specialistai, sveikatos ugdymo koordinatoriai. Konkursas – akcija buvo vykdoma dviem etapais:
I etapas – veiklos aprašų kūrimas, gerosios patirties sklaida;
II etapas – veiklų vertinimas ir atranka.
Mūsų gimnazijoje šį konkursą ir įvairias sveikatos ugdymo veiklas organizavo fizinio ugdymo mokytoja Svetlana Musvydienė, sveikatos priežiūros specialistė Irena Masaitytė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Vytuvienė. Už kūrybiškai ir originaliai pateiktus darbus mūsų mokiniai buvo apdovanoti padėka bei išmaniaisiais laikrodžiais.