IIIg-IVg klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022m.m.

IIIg-IVg klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022m.m.

  PIRMADIENISANTRADIENISTREČIADIENISKETVIRTADIENISPENKTADIENIS
IIIabg
1.Istorija AFizika A
Muzika
Judėjimo džiaugsmas
Vokiečių / Rusų kalba
Chemija A / B
Istorija AElektroninė leidyba A
Programavimas A
Fizinis ugdymas A
2.Anglų kalba B1 / B2Lietuvių kalba A / BMatematika AAnglų kalba B1 / B2Matematika A / B
3.Vokiečių / Rusų kalba
Dailė
Judėjimo džiaugsmas
Anglų kalba B1 / B2Matematika AFizika A
Geografija A
Chemija A
Ekonomika
Anglų kalba B1 / B2
4.Fizika A
Biologija B
Fizinis ugdymas A
Matematika A / BFizika ABiologija BMatematika A / BLietuvių kalba A / B
5.Lietuvių kalba ABiologija AIstorija ALietuvių kalba A / BBiologija A
6.Informacinės techn. B
(R. Antanaitienė)
Psichologija
Etika / TikybaElektroninė leidyba AProgramavimas AInformacinės techn. B
(E. Bergner)
Muzika
Lietuvių kalba A / BVokiečių / Rusų kalba
Dailė
Technologijos A
7.Biologija ATechnologijos A / BGeografija A / B
Chemija A / B
Pasipriešinimo istorija
Etika / TikybaGeografija A / B
Braižyba
8.Fizinis ugdymas B
Fotografija
Technologijos A / B
Fizinis ugdymas A
FotografijaFizinis ugdymas A / B 
IVabg
1.Lietuvių kalba AAnglų kalba B1 / B2Vokiečių / Rusų kalba
Biologija A
Anglų kalba B1 / B2Matematika A / B
2.Istorija A / BAnglų kalba B1 / B2Braižyba
Psichologija
Istorija A / BFizinis ugdymas B
Judėjimo džiaugsmas
Muzika
3.Vokiečių / Rusų kalbaDailėLietuvių kalba A / BGeografija A
Fizika A
Chemija A
Ugdymas karjerai
Matematika A
Fizinis ugdymas A
Lietuvių kalba A / B
4.Elektroninė leidyba A
Programavimas A
Fizinis ugdymas B
(G. Musvydienė)
Istorija AInformacinės techn. BChemija AB
Geografija AB
Anglų kalba B1 / B2
5.Matematika A / BMatematika A / BLietuvių kalba A / BBiologija A
Technologijos A
Elektroninė leidyba A
Programavimas A
6.Biologija B
Fizika A
Fizika A
Biologija B
Lietuvių kalba A / BFizinis ugdymas B
(L. Gečienė)
Ugdymas karjerai
Vokiečių / Rusų
Dailė
Fizinis ugdymas A
7.Geografija A / B
Chemija A / B
Fizinis ugdymas A
Pasipriešinimo istorija
Fizinis ugdymas A
Biologija A
Technologijos AMuzikaTechnologijos BPolitologijaEkonomika
8.Fotografija
Ugdymas karjerai
Ugdymas karjeraiTechnologijos A
Fotografija
Technologijos B 
Skip to content