GYVŪNAS IR ROBOTAS MANYJE. Tarpasmeniniai santykiai ir konfliktų sprendimai

GYVŪNAS IR ROBOTAS MANYJE. Tarpasmeniniai santykiai ir konfliktų sprendimai

Lapkričio 18 d. 6a ir 6b klasių mokiniai, lydimi savo klasių auklėtojų Loretos Skvirbienės ir Rasos Antanaitienės, vyko į Šilutės Hugo Šojaus muziejų, kur dalyvavo edukaciniame užsiėmime „GYVŪNAS IR ROBOTAS MANYJE. Tarpasmeniniai santykiai ir konfliktų sprendimai” bei aplankė keliaujančio MO muziejaus fotografijų parodą „Permainų šventė”. Mokiniai, dirbdami porose ir grupėse, atliko įvairias užduotis, aptarė ir analizavo duotas situacijas, diskutavo, kas yra konfliktas, kada jis kyla, kaip galima jį išspręsti ir kokios yra konflikto teigiamos ir neigiamos pasekmės. Edukacinio užsiėmimo metu šeštokai mokėsi bendradarbiauti, išsakyti savo nuomonę, išgirsti ir išklausyti draugą bei turėjo galimybę geriau pažinti vienas kitą.

Po viešnagės Hugo Šojaus muziejuje keliauninkai aplankė Šilutės prieplauką, „Šilutės sieną” — miesto metraštį, kuriame atsispindi svarbiausi miesto istoriniai įvykiai ir reikšmingiausios krašto asmenybės, taip pat susipažino su Šilutės miesto senąja ir naująja architektūra.

Komentarai išjungti.
Skip to content