Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

                                                                                 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 31 įsakymu Nr. V-827

(TAR, 2017-11-02, Nr. 17315)

2017 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

 

Patikrinimas Laikotarpis / data Pradžia
1. Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu) Ugdymo procese *

2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)

(žodžiu)

Vasario 12 d. – balandžio 25 d. *
3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis Gegužės 28 d. 9 val.
4. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II dalis Gegužės 29 d. 9 val.
5. Matematika Birželio 1 d. 9 val.
6. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu) Birželio 6 d. 9 val.

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-883 (TAR, 2017-11-17, Nr. 18171)

2018 METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

 

ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

 

Įskaita Data
1. Lietuvių kalba ir literatūra Vasario 28 d. – balandžio 20 d.*

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

 

Egzaminas

Egzamino

tipas

Data
2. Technologijos Mokyklinis Sausio 22 d. – gegužės 25 d.
3. Menai Mokyklinis Sausio 22 d. – gegužės 25 d.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų,

rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis Balandžio 2 d. – gegužės 18 d.*
5. Brandos darbas Mokyklinis

2017 m. rugsėjo 18 d.** – 2018 m. kovo 16 d.

2018 m. rugsėjo 18 d.***

 

Egzaminas

Egzamino

tipas

Data Pradžia
PAGRINDINĖ SESIJA
6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis Valstybinis Balandžio 4, 5, 6 d. (T, K, Pt) 9 val.
7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis Valstybinis Balandžio 5, 6 d. (K, Pt) 9 val.

8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių)

kalbėjimo dalis

Valstybinis Balandžio 6 d. (Pt) 9 val.

9. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo,

skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis Balandžio 14 d. (Š)**** 9 val.

10. Užsienio kalbos (rusų) klausymo,

skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis Balandžio 21 d. (Š)**** 9 val.

11. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo,

skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis Balandžio 28 d. (Š)**** 9 val.

12. Užsienio kalbos (anglų) klausymo,

skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis Gegužės 5 d. (Š) 9 val.
13. Informacinės technologijos Valstybinis Gegužės 12 d. (Š) 9 val.
14. Fizika Valstybinis Gegužės 19 d. (Š) 9 val.
15. Biologija Valstybinis Gegužės 26 d. (Š) 9 val.
16. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Valstybinis

Birželio 2 d. (Š) 9 val.
17. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis Birželio 5 d. (A) 9 val.
18. Matematika Valstybinis Birželio 9 d. (Š) 9 val.

19. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų,

vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis Birželio 12 d. (A) 9 val.
20. Muzikologija (II dalis) Mokyklinis Birželio 14 d. (K) 9 val.
21. Istorija Valstybinis Birželio 18 d. (P) 9 val.
22. Geografija Valstybinis Birželio 20 d. (T) 9 val.
23. Chemija Valstybinis Birželio 22 d. (Pt) 9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

24. Lietuvių kalba ir literatūra Valstybinis Birželio 25 d. 9 val.
25. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis Birželio 25 d.**** 13 val.
26. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis Birželio 26 d. 9 val.
27. Biologija Valstybinis Birželio 26 d. 13 val.
28. Geografija Valstybinis Birželio 27 d. 9 val.
29. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis Birželio 27 d.**** 13 val.
30. Matematika Valstybinis Birželio 28 d. 9 val.
31. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis Birželio 28 d.**** 13 val.
32. Istorija Valstybinis Birželio 29 d. 9 val.
33. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis Birželio 29 d. 13 val.

34. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų,

rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis Liepos 2 d. 9 val.
35. Informacinės technologijos Valstybinis Liepos 3 d. 9 val.
36. Fizika Valstybinis Liepos 3 d. 13 val.
37. Chemija Valstybinis Liepos 4 d. 9 val.
38. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys) Mokyklinis Liepos 4 d. 13 val.
39. Muzikologija (II dalis) Mokyklinis Liepos 5 d. 9 val.
40. Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis Liepos 9 d. 9 val.

* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku, išskyrus balandžio 3–6 dienomis;

** Brandos darbo pradžia nurodyta 2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr.V-985 „Dėl 2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“;

*** Brandos darbo pradžia 2018–2019 m. m. abiturientams;

**** Užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (rusų) brandos egzaminas vyktų balandžio 28 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 27 d., jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (rusų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.


 

 

       

 

 

 

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014