Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
2017 m. tvarkaraščiai.docx

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

                                                                 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-985

 

2017 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

 

I SKYRIUS

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

 

Patikrinimas

Data

Pradžia

1. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu)

Vasario 10 d. – balandžio 25 d.

*

2. Lietuvių kalba (gimtoji) (žodžiu)

Vasario 10 d. – balandžio 25 d.

*

3. Lietuvių kalba (valstybinė) (žodžiu)

Balandžio 26 d.

9 val.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu)

Gegužės 24 d.

9 val.

5. Lietuvių kalba (gimtoji) (raštu)

Gegužės 26 d.

9 val.

6. Lietuvių kalba (valstybinė) (raštu)

Gegužės 26 d.

9 val.

7. Matematika

Birželio 1 d.

9 val.

 

II SKYRIUS

 

ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

 

Įskaita

Data

Pradžia

8. Lietuvių kalba ir literatūra

Vasario 27 d. – balandžio 21 d.

*

 

III SKYRIUS

 

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

9. Technologijos

Mokyklinis

Sausio 23 d. gegužės 26 d.

 

10. Menai

Mokyklinis

Sausio 23 d. – gegužės 26 d.

 

11. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

Balandžio 3 d. – gegužės 18 d.

*

12. Brandos darbas

Mokyklinis

Rugsėjo 18 d.

**

 

 

 

 

 

 

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

 

PAGRINDINĖ SESIJA

13. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

Balandžio 10, 11, 12 d. (P, A, T)

9 val.

14. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

Balandžio 11, 12 d. (A, T)

9 val.

15. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

Balandžio 12 d. (T)

9 val.

16. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

Balandžio 29 d. (Š)

9 val.

17. Užsienio kalbos  (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Gegužės 6 d. (Š)***

9 val.

18. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Gegužės 13 d. (Š)***

9 val.

19. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Gegužės 20 d. (Š)

9 val.

20. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Gegužės 27 d. (Š)

9 val.

21. Geografija

Valstybinis

Birželio 3 d. (Š)

9 val.

22. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis, valstybinis

Birželio 5 d. (P)

9 val.

23. Fizika

Valstybinis

Birželio 7 d. (T)

9 val.

24. Matematika

Valstybinis

Birželio 9 d. (Pt)

9 val.

25. Istorija

Valstybinis

Birželio 12 d. (P)

9 val.

26. Chemija

Valstybinis

Birželio 14 d. (T)

9 val.

27. Informacinės technologijos

Valstybinis

Birželio 16 d. (Pt)

9 val.

28. Biologija

Valstybinis

Birželio 19 d. (P)

9 val.

29. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

Birželio 20 d. (A)

9 val.

30. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)  (II, III dalys)

Mokyklinis

Birželio 21 d. (T)

9 val.

 

PAKARTOTINĖ SESIJA

31. Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

Birželio 22 d.

9 val.

32. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Birželio 22 d.***

13 val.

33. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Birželio 23 d.

9 val.

34. Fizika

Valstybinis

Birželio 23 d.

13 val.

35. Biologija

Valstybinis

Birželio 26 d.

9 val.

36. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Birželio 26 d.***

13 val.

37. Matematika

Valstybinis

Birželio 27 d.

9 val.

38. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

Birželio 27 d.

13 val.

39. Istorija

Valstybinis

Birželio 28 d.

9 val.

40. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

Birželio 28 d.

13 val.

41. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

Birželio 29 d.

9 val.

42. Informacinės technologijos

Valstybinis

Birželio 30 d.

9 val.

43. Geografija

Valstybinis

Birželio 30 d.

13 val.

44. Chemija

Valstybinis

Liepos 3 d.

9 val.

45. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

Liepos 3 d.

13 val.

46. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

Liepos 4 d.

9 val.

47. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Liepos 7 d.

9 val.

       

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

** Brandos darbo pradžia 2017–2018 m.  m. abiturientams pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą Nr. V-893 „Dėl Brandos darbo programos patvirtinimo“.

*** Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminas vyktų gegužės 13 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 26 d.,  jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.

 

 

 

 
 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014