Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)EUR2021 metų vidutinis 
mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)EUR
I
ketvirtis
II ketvirtisIII ketvirtisIV ketvirtis
Direktorius1649,122097,45 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui1566,401545,59 
Mokytojas1055,741481,42 
Bibliotekos vedėja908,251079,70 
Mokytoja padėjėja580,80778,80 
Soc. pedagogė1284,801323,96 
Psichologas1024,321042,53 
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams1196,801203,60 
Sporto salės administratorius     (nuo 2021 m. 0,5 etato)1108,80663,75 
Valgyklos vedėja1015,521062,00 
Valgyklos darbuotojas607,00642,00 
Raštinės vedėja851,041141,65 
Jaunimo veiklos koordinatorė668,80672,60
Kiemsargis 607,00642,00 
Valytoja607,00642,00 
Rūbininkė607,00642,00 
Pastatų priežiūros darbininkas607,00642,00 
Vairuotojas842,16769,95 
Skip to content