Ar daug žmogui reikia, kad būtų laimingas?

Ar daug žmogui reikia, kad būtų laimingas?

Taip vadinosi integruota anglų kalbos bei lietuvių kalbos ir literatūros pamoka, kurią 2ag klasės mokiniams vedė mokytojos O. Mikašauskienė ir V. Vaivadienė. Pamokos pradžioje anglų k. mokytoja priminė, kad gruodžio 10-ąją visame pasaulyje minima Žmogaus teisių diena (Human Rights Day). Po to, dirbdami poromis, susipažinę su faktine medžiaga anglų kalba apie žmogaus teises, darnaus vystymosi tikslus (Sustainable Development Goals), peržiūrėję filmuką ,,The Miniature Earth“, mokiniai rinko faktus, kėlė probleminius klausimus, išsakė savo nuomones. Lietuvių k. mokytoja pristatė žymaus JAV psichologo A. Maslow žmogaus poreikių piramidę, sukurtą tam, kad, susidėlioję savo prioritetus, žmonės taptų laimingesni, priminė, kad apie tai dažnai rašoma ir literatūros kūriniuose. Remdamiesi pamokos medžiaga, asmenine ir literatūrine patirtimi, mokiniai kūrė savo laimės receptą anglų ir lietuvių kalbomis. Pamokos veiklą mokiniai įsivertino angliškai: 1 fact, 1 feeling, 1 discovery (1 faktas, 1 jausmas, 1 atradimas) bei buvo paskatinti perskaityti Eddie Jaku knygą ,,Laimingiausias žmogus Žemėje: Aušvicą išgyvenusio šimtamečio atsiminimai“.

Komentarai išjungti.
Skip to content